כתוב לנו..

בית ספר ראשית

טלפון מזכירות: 02-9931043

טל' עמותת ראשית: 02-6330094

office@resheet.co.il :‏דוא"ל מזכירות בית הספר

amuta@resheet.co.il :דוא"ל עמותת ראשית

כתובת:  הגבעה הצהובה, ת"ד 292 אלון שבות 9043300 ישראל

מפת הגעה לבית הספר