עקרונות חינוכיים

"על שלושה דברים העולם עומד: על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים". 

בחיי בית הספר התלמידים חווים תהליכים מגוונים המעמידים אותם כ"בוגרי ראשית", מוכנים להתמודדויות, ולצמיחתם כבוגרים בחברה. לכך נדרשת 

הרגל הראשונה- העמל והעבודה, העבודה שבלב- התפילה והשאיפה לשלמות. הרגל השנייה- הנתינה המתמדת וההדדית, הרגישות והיוזמה והרגל השלישית-  הלמידה וההתפתחות, החיבור שלנו לתורתנו ולארצנו וראייתנו כחוליה נוספת בשרשרת הדורות של עמנו. 

מהי למידה?

אנו מאמינים שלמידה מתרחשת בכל רגע ביום - בכיתה, בחורשה ובהפסקה. אנו חושבים ללא הרף איך להגדיל את ההזדמנויות הלימודיות והחברתיות בין התלמידים, בצורה מעצימה וחווייתית. ישיבות פדגוגיות, ישיבות שבועיות והשתלמויות – כולן מגוייסות לחשיבה צוותית וללמידה להשגת מטרה זו.

הכח בשונות,

מנוף להתקדמות

חברה מתוקנת בנויה ממגוון רחב של בני אדם, שכל אחד מהם תורם מיכולותיו וכישוריו לחברה. אנו מאמינים שהמפתח לכינון חברה כזאת נמצא כבר בבית הספר, והוא זה שיצור בעתיד חברה רגישה המעריכה את השונות כיתרון. לכל ילד יש מקום בקהילת בית ספרנו, על פי תכנית אישית המתאימה לקידומו.

ראשית חכמה

יראת ה'

 

למפות ולתכנן

איך יודעים באיזו דרך להוביל את הכיתה? כמו בכל מסע, גם אנחנו מחזיקים מפה. במפה אנו מציינים היכן נמצא המרכז והיכן ילדי הקצה, וכך מכלכלים את הצעד הבא בתבונה. מיפוי הכיתה נעשה בדרך מיוחדת ודיפרנציאלית, עם כלים שפותחו בבית הספר. לתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים נעשה מיפוי אישי מעמיק ומפורט, שממנו נגזרת תכנית העבודה האישית והמערכתית.

מיינדפולנס

הקשבה ללא ביקורת

בתהליך שיח-תהודה משותף בין המורה, התלמיד וההורה, נקבעות מטרות לימודיות, חברתיות ורגשיות לכל מחצית. המערכת האישית והדגשים נבנים בהתאם למטרות שנקבעו. במקצועות השונים ובתכניות כמו דרמה, תנועה, סיתות וקבוצות קשב וריכוז, הילדים מעורבים ומודעים מאוד לתהליכים אותם הם עוברים, והמעורבות מביאה איתה התקדמות.

חולמים אל

מעבר לאופק

מטרתנו היא להכין את הילדים שלנו לחיים, כל אחד וקצב התפתחותו. לכן, המבט שלנו צופה רחוק לגילאים הבוגרים של כל תלמיד ותלמידה בתחומי החיים השונים. מתוך מחשבות רחוקות אנו בונים תכניות קרובות, ומפתחים מיומנויות  חיים רלוונטיות כבר עכשיו, הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד.